e-LESEN adalah perkhidmatan atas talian yang membolehkan anda membuat permohonan baru, pembaharuan, rayuan, pindaan, pembatalan serta menyemak status permohonan.
Anda boleh :
 • Membuat pendaftaran / mengemaskini maklumat peribadi atau syarikat.
 • Membuat permohonan lesen.
Pengumuman
  • PEMBERITAHUAN
   PELANTIKAN ORACLE SYNERGY SDN BHD OLEH DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR SEBAGAI OSC PEMPROSESAN LESEN PREMIS,IKLAN DAN KOMPOSIT
  • PEMBAHARUAN LESEN Sila perbaharui lesen perniagaan dan papan tanda iklan anda 60 hari sebelum tamat tempoh.
   TINDAKAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG akan dikenakan kepada pelesen yang gagal memperbaharui lesen.
   Pembayaran lesen hendaklah dibuat di kaunter-kaunter bayaran Jabatan Kewangan dengan menggunakan wang tunai / kad kredit / bank deraf sahaja atas nama BENDAHARI BANDARAYA.
  • ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA KADAR FI LESEN BARU BAGI AKTIVITI-AKTIVITI PELESENAN TRED PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN TELAH BERUBAH KEPADA KADAR BARU BERMULA 1 JANUARI 2017 SEPERTI BERIKUT SELARAS DENGAN PERWARTAAN UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2016 

Saiz Teks & Warna Teks :
Tema :