• Notis Makluman

INISIATIF WILAYAH BEBAS NIAGA

 

Pihak DBKL telah mengeluarkan Lesen Sementara KL Prihatin untuk Inisiatif Wilayah Bebas Berniaga yang telah dilancarkan pada 10 November 2020.


Permohonan baru untuk Lesen Sementara KL Prihatin akan ditutup pada 31 Mac 2021 sehingga tempoh yang akan dimaklumkan kelak bagi memudahkan proses pembaharuan lesen dan cetakan lesen. Permohonan baru yang dihantar sebelum 31 Mac 2021 akan diproses seperti biasa.


Untuk makluman, Inisiatif Wilayah Bebas Niaga yang bermula pada 15 November 2020 sehingga 15 April 2021 disambung sehingga 31 Julai 2021 telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021.


Pembaharuan lesen adalah percuma, penjaja-penjaja yang telah memperolehi lesen tidak perlu mengemukakan permohonan baru. Penjaja dikehendaki mencetak lesen secara talian melalui laman sesawang https://elesen.dbkl.gov.my/.


Cara-cara mencetak lesen sila rujuk Panduan Pengguna Mencetak Lesen Sementara KL Prihatin