System.web.httpexception (0x80004005): fail ini '/elesennew/sumbangan_maiwp.aspx' tidak wujud.
at system.web.ui.util.checkvirtualfileexists(virtualpath virtualpath)
at system.web.compilation.buildmanager.getvpathbuildresultinternal(virtualpath virtualpath, boolean nobuild, boolean allowcrossapp, boolean allowbuildinprecompile, boolean throwifnotfound, boolean ensureisuptodate)
at system.web.compilation.buildmanager.getvpathbuildresultwithnoassert(httpcontext context, virtualpath virtualpath, boolean nobuild, boolean allowcrossapp, boolean allowbuildinprecompile, boolean throwifnotfound, boolean ensureisuptodate)
at system.web.compilation.buildmanager.getvirtualpathobjectfactory(virtualpath virtualpath, httpcontext context, boolean allowcrossapp, boolean throwifnotfound)
at system.web.compilation.buildmanager.createinstancefromvirtualpath(virtualpath virtualpath, type requiredbasetype, httpcontext context, boolean allowcrossapp)
at system.web.ui.pagehandlerfactory.gethandlerhelper(httpcontext context, string requesttype, virtualpath virtualpath, string physicalpath)
at system.web.httpapplication.materializehandlerexecutionstep.system.web.httpapplication.iexecutionstep.execute()
at system.web.httpapplication.executestepimpl(iexecutionstep step)
at system.web.httpapplication.executestep(iexecutionstep step, boolean& completedsynchronously) (Svr19)

 

Klik sini untuk kembali ke Laman Utama

 

Paparan terbaik dengan Microsoft Edge / Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari versi terkini.
Disediakan oleh Jabatan Pelesenan Dan Pembangunan Perniagaan