Jabatan Pelesenan Dan Pembangunan Perniagaan

Direktori

Maklumat Perhubungan Pegawai Dan Kakitangan DBKL Jabatan Pelesenan Dan Pembangunan Perniagaan


MAKLUMAN Bagi panggilan daripada orang awam melibatkan permohonan lesen baru, pembaharuan lesen premis, komposit, papan tanda premis dan sebarang pertanyaan tentang e-lesen, boleh merujuk kepada nombor-nombor talian berikut:


BIL
UNIT / SEKSYEN / JENIS LESEN
NO. TELEFON
E-MEL

1

Pejabat Pengarah

03 - 2028 2601

helpdesklesen@dbkl.gov.my

2

Pejabat Timbalan Pengarah Kanan
Bahagian Kawalan Perniagaan

03 - 2028 2205

-

3

Pejabat Timbalan Pengarah Kanan
Bahagian Pelesenan dan Pentadbiran

03 - 2028 2521

-

4

Seksyen Pentadbiran

03 - 2028 2601

-

5

Seksyen Kewangan dan Hasil

03 - 2028 2625 / 2626

-

6

Seksyen Teknologi Maklumat

03 - 2028 2620 / 2621

-

7

Unit Premis

03 - 2028 2528 / 2529 / 2531

-

8

Unit Iklan

03 - 2028 2542 / 2543 / 2526

-

9

Unit Penjaja

03 - 2028 2537 / 2538 /2541

-

10

Unit Hiburan

03 - 2028 2525 / 2526

-

11

Unit Lesen Minuman Keras

03 - 2028 2532

-

12

Unit Tempat Letak Kereta Persendirian

03 - 2028 2526

-

13

Unit Pelelong

03 - 2028 2525

-

14

Semua Lesen Perniagaan


(Lesen Komposit / Iklan / Hiburan / Tempat Letak Kereta Persendirian / Pelelong / Penjaja)

03 - 2028 2613 / 2616

helpdesklesen@dbkl.gov.my

15

Lesen Komposit / Iklan / Hiburan / Tempat Letak Kereta Persendirian sahaja

03 - 2202 8801


019 - 2660 6146


1 - 800 - 228 - 882

application@orasyn.com

16

Lesen Penjaja sahaja

03 - 2028 2538 / 2613 / 2616

helpdesklesen@dbkl.gov.my